Administrator danych: Daniel Rochewicz telefon kontaktowy: 793-380-980
P.P.W.B R-BUD ROCHEWICZ ADAM
Opolska 189
52-014 Wrocław

Jakich danych potrzebujemy?
Potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Jak będą przetwarzane dane?
-dane będą przetwarzane w związku z zamówieniem wybranego produktu oraz w związku z zawartą umową
-dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia (wysyłka zamówienia, rozpatrywanie reklamacji)
-dane będą też przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych tj. rozliczenia podatkowe, księgowość
-w  prawnie uzasadnionym interesie zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami

Czy dane będą przetwarzane automatycznie?
-Dane po wypełnieniu formularza zamówienia w sposób automatyczny są wysyłane e-mailem na adres bok@poolpool.pl.

Zamówienie jest automatycznie przetwarzane przez system sklepowy.

Czy dane będą przekazywane?


-Dane będą przekazywane do następujących podmiotów:
Usługodawcom świadczącym usługi kurierskie i brokerom kurierskim w celu realizacji dostawy zamówienia
-bankom w przypadku zwrotu lub reklamacji towaru
-podmiotom świadczącym usługi księgowe i informatyczne

Gdzie będą przechowywane dane?
-Dane są przechowywane na serwerach firmy MyDevil oraz na komputerach firmowych koniecznych do realizacji zamówienia.

Przez jaki czas dane będą przechowywane?
– do czasu realizacji zamówienia i upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz obowiązków podatkowych

Pamiętaj masz prawo do:
sprostowania i poprawienia swoich danych, usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania, dostęp do danych oraz do przeniesienia danych do innego administratora danych lub do osoby, której dane dotyczą, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i skargi do organu nadzoru.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i kupna u nas przedmiotu.