Regulamin Promocji „Gwarancja Najniższej Ceny”

1. Definicje

1.1. Promocja – oferta promocyjna obejmująca gwarancję najniższej ceny na wybrane produkty marek Dolphin, Zodiac, Fairland, BWT pochodzące z polskiej dystrybucji.

1.2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu objętego promocją.

1.3. Produkty objęte promocją – produkty marek Dolphin, Zodiac, Fairland, BWT zakupione w polskich sklepach.

2. Gwarancja Najniższej Ceny

2.1. W ramach promocji „Gwarancja Najniższej Ceny”, Klient może zgłosić roszczenie o zwrot różnicy, jeżeli znajdzie ten sam produkt w innym polskim sklepie po niższej cenie w ciągu 2 tygodni od daty zakupu.

2.2. Gwarancja obejmuje tylko produkty marek Dolphin, Zodiac, Fairland, BWT pochodzące z polskiej dystrybucji oraz oznaczone w karcie produktu opisem „Gwarancja Najniższej Ceny”

2.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia, różnica w cenie zostanie zwrócona Klientowi w formie bonu na zakupy w sklepie Sklepbasenowy.pl.

2.4. W celu skorzystania z gwarancji, Klient powinien dostarczyć zrzut ekranu oraz link do strony internetowej, na której znajduje się niższa cena produktu.

3. Warunki Gwarancji

3.1. Gwarancja obejmuje tylko identyczne produkty, tj. te same marki, modele oraz wersję produkcyjną (w tym takie elementy jak rok produkcji)

3.2. Cena w innym sklepie musi być publicznie dostępna i potwierdzona w sklepie konkurencyjnym.

3.3. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych w ramach obniżonych cen z innych przyczyn niż standardowa sprzedaż.

4. Procedura Rozpatrywania Roszczeń

4.1. Klient składający roszczenie zobowiązany jest skontaktować się z Obsługą Klienta w terminie 2 tygodni od daty zakupu.

4.2. Rozpatrzenie roszczenia nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

4.3. Decyzja co do zwrotu różnicy cenowej jest ostateczna i niepodważalna.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Promocja może być zmieniana lub zakończona przez Organizatora w dowolnym czasie.

5.2. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w sklepach partnerskich.

5.3. Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.